Add
No. 73, Shi Niu Road, Shuige Industrial Zone, Liandu, Lishui, Zhejiang, China
Tel
86-578-2171041, 86-578-2171042
Fax
86-578-2131854, 86-578-2202854  
E-mail
service@fdm.com.cn
Web
Map